نمایش 1 - 23 کالا از 23

 • پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | خاکی
  بی ام اس
  تخفیف!

  پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | خاکی

  قیمت اصلی ۱۱,۳۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۷۲,۰۰۰ تومان است.
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | آبی نفتی
  آبی نفتی
  تخفیف!

  پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | آبی نفتی

  قیمت اصلی ۱۱,۳۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۷۲,۰۰۰ تومان است.
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | بی ام اس
  بی ام اس
  تخفیف!

  پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | بی ام اس

  قیمت اصلی ۱۱,۳۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۷۲,۰۰۰ تومان است.
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | خردلی
  بی ام اس
  تخفیف!

  پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | خردلی

  قیمت اصلی ۱۱,۳۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۷۲,۰۰۰ تومان است.
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | زرشکی
  بی ام اس
  تخفیف!

  پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | زرشکی

  قیمت اصلی ۱۱,۳۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۷۲,۰۰۰ تومان است.
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | زرشکی ملانژ
  بی ام اس
  تخفیف!

  پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | زرشکی ملانژ

  قیمت اصلی ۱۱,۳۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۷۲,۰۰۰ تومان است.
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | سرمه ای
  بی ام اس
  تخفیف!

  پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | سرمه ای

  قیمت اصلی ۱۱,۳۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۷۲,۰۰۰ تومان است.
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | سرمه ای مالانژ
  بی ام اس
  تخفیف!

  پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | سرمه ای مالانژ

  قیمت اصلی ۱۱,۳۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۷۲,۰۰۰ تومان است.
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | سفید
  بی ام اس
  تخفیف!

  پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | سفید

  قیمت اصلی ۱۱,۳۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۷۲,۰۰۰ تومان است.
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | طوسی آبی
  بی ام اس
  تخفیف!

  پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | طوسی آبی

  قیمت اصلی ۱۱,۳۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۷۲,۰۰۰ تومان است.
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | طوسی روشن
  بی ام اس
  تخفیف!

  پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | طوسی روشن

  قیمت اصلی ۱۱,۳۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۷۲,۰۰۰ تومان است.
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | فرمی 612
  بی ام اس
  تخفیف!

  پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | فرمی 612

  قیمت اصلی ۱۱,۳۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۷۲,۰۰۰ تومان است.
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | فرمی ملانژ 99
  بی ام اس
  تخفیف!

  پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | فرمی ملانژ 99

  قیمت اصلی ۱۱,۳۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۷۲,۰۰۰ تومان است.
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | فیلی
  بی ام اس
  تخفیف!

  پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | فیلی

  قیمت اصلی ۱۱,۳۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۷۲,۰۰۰ تومان است.
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | کرم
  بی ام اس
  تخفیف!

  پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | کرم

  قیمت اصلی ۱۱,۳۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۷۲,۰۰۰ تومان است.
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | مدادی
  بی ام اس
  تخفیف!

  پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | مدادی

  قیمت اصلی ۱۱,۳۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۷۲,۰۰۰ تومان است.
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | مدادی 2
  بی ام اس
  تخفیف!

  پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | مدادی 2

  قیمت اصلی ۱۱,۳۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۷۲,۰۰۰ تومان است.
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | مشکی
  بی ام اس
  تخفیف!

  پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | مشکی

  قیمت اصلی ۱۱,۳۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۷۲,۰۰۰ تومان است.
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | مشکی ملانژ
  بی ام اس
  تخفیف!

  پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | مشکی ملانژ

  قیمت اصلی ۱۱,۳۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۷۲,۰۰۰ تومان است.
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | ملانژ 412
  ملانژ 412
  تخفیف!

  پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | ملانژ 412

  قیمت اصلی ۱۱,۳۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۷۲,۰۰۰ تومان است.
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | نسکافه ای
  نسکافه ای
  تخفیف!

  پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | نسکافه ای

  قیمت اصلی ۱۱,۳۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۷۲,۰۰۰ تومان است.
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | یاسی
  یاسی
  تخفیف!

  پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | یاسی

  قیمت اصلی ۱۱,۳۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۷۲,۰۰۰ تومان است.
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4
 • پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | یشمی
  یشمی
  تخفیف!

  پارچه تریکو بیسکوییتی گردباف نوریس | یشمی

  قیمت اصلی ۱۱,۳۲۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۸۷۲,۰۰۰ تومان است.
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %4

چهارخونه طرح دار نخ پنبه

بررسی و معرفی کامل پارچه چهارخونه طرح دار نخ پنبه

پارچه چهارخونه طرح دار نخ پنبه نوعی پارچه محبوب است که از الیاف طبیعی پنبه ساخته شده است. این پارچه به دلیل تنفس پذیری، نرمی و دوام بالا برای طیف گسترده ای از لباس ها و لوازم خانگی استفاده می شود. پارچه های چهارخونه طرح دار نخ پنبه در رنگ ها و طرح های مختلفی موجود هستند که آنها را به انتخابی عالی برای هر سبک تبدیل می کند. در ادامه به بررسی های لازمی که قبل از خرید چهارخونه طرح دار نخ پنبه باید از آن ها آگاهی کاملی داشته باشید خواهیم پرداخت تا بتوانید به خوبی اطلاعات کامل و مفیدی از این مدل پارچه داشته باشید.

 

کاربردهای استفاده از چهارخونه طرح دار نخ پنبه

چهارخونه طرح دار نخ پنبه به دلیل جنسی که داراست قابل استفاده در تهیه یکسری از لباس ها است. زیرا جنس هر پارچه تعیین می نماید که این پارچه برای چه لباسی مناسب است. کاربرد هایی که این لباس دارد عبارتند از:

لباس:

 • لباس های روزمره: از پارچه ها می توان برای دوخت انواع تی شرت، پیراهن، بلوز، شلوار، شورت، دامن و … برای استفاده روزمره استفاده کرد.
 • لباس های ورزشی: این نوع پارچه به دلیل تنفس پذیری بالا، گزینه مناسبی برای تی شرت های ورزشی، لباس های یوگا، تاپ های ورزشی و … است.
 • لباس های کودک: این پارچه ها به دلیل نرمی و لطافت، گزینه مناسبی برای دوخت لباس های کودک مانند تی شرت، شلوار، بلوز و … هستند.
 • لباس های کار: از پارچه های چهارخونه طرح دار ضخیم تر می توان برای دوخت لباس های کار مانند لباس فرم کارگری، لباس فرم رستوران ها و … استفاده کرد.

لوازم منزل:

 • رومیزی: این پارچه ها به دلیل زیبایی و تنوع، گزینه مناسبی برای رومیزی هستند و می توانند زیبایی دکوراسیون منزل شما را دو چندان کنند.
 • پرده: از این نوع پارچه می توان برای دوخت پرده آشپزخانه، پرده اتاق خواب و … استفاده کرد.
 • ملحفه: پارچه های چهارخونه به دلیل نرمی و لطافت، گزینه مناسبی برای ملحفه هستند و خوابی آرام و راحت را برای شما به ارمغان می آورند.
 • روبالشی: از این نوع پارچه می توان برای دوخت روبالشی استفاده کرد.
 • حوله: پارچه های طرح دار نخ پنبه به دلیل قدرت جذب بالا، گزینه مناسبی برای حوله آشپزخانه، حوله حمام و … هستند.

سایر کاربردها:

 • کیف و کفش: از پارچه های چهارخونه طرح دار نخ پنبه می توان برای دوخت کیف دستی، کیف دوشی، کیف پول، کفش و … استفاده کرد.
 • ساک و چمدان: این نوع پارچه به دلیل ضخامت و استحکام، گزینه مناسبی برای ساک دستی، ساک ورزشی و … است.
 • روسری و شال: پارچه های چهارخونه طرح دار نخ پنبه به دلیل زیبایی و تنوع، گزینه مناسبی برای روسری و شال هستند.
 • عروسک و اسباب بازی: از این نوع پارچه می توان برای ساخت عروسک و اسباب بازی استفاده کرد.
 • تزئینات منزل: از پارچه های چهارخونه طرح دار نخ پنبه می توان برای ساخت کوسن، رومبلی، رانر و … استفاده کرد و دکوراسیون منزل خود را زیباتر کرد.

 

مزایای استفاده کردن از چهارخونه طرح دار نخ پنبه

پارچه چهارخونه طرح دار نخ پنبه با توجه به مدل و نخی که در آن استفاده شده دارای مزایای مختلفی است که در حین خرید توجه به این نکات بسیار ضروری است زیرا در صورتی که قرار است در تولید لباس زیر استفاده شود باید یکسری مزایایی داشته باشد تا از وارد شدن هرگونه آسیبی به فرد جلوگیری شود.

مزایای استفاده از چهارخونه طرح دار نخ پنبه عبارتند از:

 • تنوع طرح و رنگ: پارچه های چهارخونه در رنگ ها و طرح های متنوعی موجود هستند که این امر باعث می شود تا برای سلایق مختلف مناسب باشند. می توانید از این پارچه ها برای ایجاد استایل های مختلف از جمله اسپرت، کژوال و رسمی استفاده کنید.
 • خنک و تنفس پذیر: پارچه های پطرح دار نخ پنبه به دلیل ساختار بافته شده خود، بسیار خنک و تنفس پذیر هستند. این ویژگی باعث می‌شود که این پارچه برای استفاده در فصل‌های گرم سال بسیار مناسب باشد.
 • نرم و لطیف: پارچه های چهارخونه از الیاف طبیعی مانند پنبه ساخته شده‌اند و به همین دلیل بسیار نرم و لطیف هستند. این ویژگی باعث می‌شود که این پارچه برای پوست های حساس مناسب باشد.
 • بادوام: پارچه های چهارخونه به دلیل ساختار بافته شده خود، بسیار بادوام هستند. این ویژگی باعث می‌شود که این پارچه در برابر پارگی و ساییدگی مقاوم باشد.
 • قابل شستشو با ماشین لباسشویی: پارچه های چهارخونه قابل شستشو با ماشین لباسشویی هستند و به همین دلیل نگهداری از آنها آسان است.
 •  اتوکشی آسان: پارچه های چهارخونه نخ پنبه به راحتی اتو می‌شوند و نیازی به اتو کشیدن با درجه بالا نیست.
 • سازگار با محیط زیست: پارچه های چهارخونه از الیاف طبیعی ساخته شده‌اند و به همین دلیل سازگار با محیط زیست هستند.
 • قیمت مناسب: نسبت به سایر پارچه های باکیفیت، قیمت پارچه های چهارخونه طرح دار نخ پنبه مقرون به صرفه است. این مزیت باعث می‌شود که این پارچه برای افراد با سطح مالی متفاوت قابل دسترس باشد.

 

نکات که در نگهداری از پارچه چهارخونه طرح دار نخ پنبه باید رعایت شوند:

هر مدل پارچه با توجه مدلی که داراست یکسری شرایط خاصی دارد که باید از آن ها آگاه باشید تا بتوانید تا مدت ها از لباس خود استفاده نمایید. توجه کنید بر روی هر لباس این شرایط درج شده است اما ما به طور کامل مواردی که باعص بیشتر شدن طول عمر لباس شما می شود را به شما اطلاع خواهیم داد این موارد عبارتند از:

شستشو:

 • از آب سرد و شوینده ملایم استفاده کنید. شستشو با آب گرم یا داغ و شوینده‌های قوی می‌تواند به الیاف پارچه آسیب برساند و باعث رنگ‌پریدگی و آبرفت آن شود.
 • شستشو با دست یا ماشین لباسشویی با دور کم و برنامه شستشوی ملایم توصیه می‌شود.
 • پارچه را بیش از حد نچلانید و نپیچید. این کار می‌تواند باعث چروک شدن و تغییر شکل پارچه شود.
 • از سفید کننده استفاده نکنید. سفید کننده می‌تواند به الیاف پارچه آسیب برساند و رنگ آن را تغییر دهد.
 • پارچه را در سایه و دور از نور مستقیم خورشید خشک کنید. نور خورشید می‌تواند باعث رنگ‌پریدگی و شکننده شدن پارچه شود.
 • از خشک کن لباسشویی استفاده نکنید. حرارت بالا در خشک کن می‌تواند به الیاف پارچه آسیب برساند و باعث آبرفت و چروک شدن آن شود.

اتو کشیدن:

 • از اتو با درجه کم و اتو بخار استفاده کنید. اتو کشیدن با درجه بالا می‌تواند به الیاف پارچه آسیب برساند.
 • پارچه را مرطوب اتو کنید. اتو کردن پارچه مرطوب باعث می‌شود که چروک‌ها به راحتی از بین بروند و به الیاف پارچه آسیب نرسد.
 • از اتو کشیدن مستقیم روی پارچه خودداری کنید. برای اتو کشیدن پارچه چهارخونه طرح دار نخ پنبه، بهتر است از یک پارچه نخی نازک به عنوان واسطه استفاده کنید.

نکات تکمیلی:

 • لکه‌ها را سریعاً از روی پارچه پاک کنید. هرچه لکه‌ها بیشتر روی پارچه بمانند، پاک کردن آنها دشوارتر می‌شود.
 • از آویزان کردن طولانی‌مدت لباس‌های چهارخونه طرح دار نخ پنبه خودداری کنید. آویزان کردن طولانی‌مدت می‌تواند باعث کشسانی و تغییر شکل پارچه شود.
 • لباس‌های چهارخونه طرح دار نخ پنبه را در هنگام شستشو و اتو با سایر لباس‌ها مخلوط نکنید. این کار می‌تواند باعث رنگ‌دهی یا رنگ‌گیری پارچه شود.
 • پارچه چهارخونه طرح دار نخ پنبه را در کمد لباس‌های خود به طور مرتب بچینید و از فشرده شدن آن خودداری کنید. فشرده شدن پارچه می‌تواند باعث چروک شدن و تغییر شکل آن شود.

با رعایت این نکات، می‌توانید از پارچه چهارخونه طرح دار نخ پنبه خود برای مدت طولانی‌تری استفاده کنید و از ویژگی‌های منحصر به فرد آن لذت ببرید.

بررسی های نهایی جهت قیمت و خرید چهارخونه طرح دار نخ پنبه

به طور کلی پارچه ها دارای مدل های مختلفی از لحاظ جنس ، نوع دوخت ، نوع نخ ، نوع پنبه و سایر مدل ها است که این ویژگی ها باعث تفاوت و کیفیت پارچه های مختلف می شود به عنوان مثال در قیمت چهارخونه طرح دار نخ پنبه باید به نوع نخ استفاده شده و جنس پارچه توجه زیادی کنید تا بتوانید پارچه ای با جنس مناسب و کیفیت بالایی خریداری نمایید.

همانطور که می دانید کیفیت پارچه یکرو پنبه به کیفیت و سازنده نخ به کار رفته در پارچه و البته فرآیند رنگ و تکمیل پارچه بستگی دارد. کیفیت نخ اوپن از نخ سوپر و نخ شانه شده کامفور کامپکت شده پایین تر است. بدیهی است که پارچه یکرو پنبه لاکرا بافته شده با نخ سوپر قیمتی بالاتر از پارچه با نخ اوپن دارد.

اصولا پارچه ها به دلیل تولید در کشور های مختلف نیز دارای قیمت های متفاوتی است اما ممکن است در حین خرید محصول مرغوبی در اختیار شما قرار نگرید به همین دلیل توصیه می شود در حین خرید چهارخونه طرح دار نخ پنبه  از مراکز معتبر و یا نساجی های معتبر اقدام به خرید پارچه خود نمایید. این امر چه در صورتی که خیاط باشید که دارای تولیدی لباس باشید فرقی نمیکند مهم این است لباسی که تولید می کند دارای کیفیت و جنس خوبی باشد تا افراد در حین استفاده احساس راحتی کنند و باعث ایجاد حساسیت و یا اذیت شدن نشود.

نساجی نوریس تولید کننده با کیفیت ترین پارچه های است که شما عزیزان می توانید با خیال راحت اقدام به خرید پارچه های مورد نظر خود به صورت عمده نمایید و برای تولیدی ها و کارگاه های تولید لباس های کودکانه ، زنانه و مردانه بسیار مرود توجه قرار می گیرد زیرا به راحتی تمامی پارچه های مورد نیاز خود را به راحتی می توانند تهیه کنند.

 

لینک سایر پارچه های نساجی نوریس

بررسی تمامی مدل های یکرو نخ پنبه سوپر

بررسی تمامی مدل های فانریپ نخ پنبه سوپر

بررسی تمامی مدل های پارچه دورس

بررسی تمامی مدل های کش بافت و خرج کار

بررسی تمامی مدل های دورو نخ پنبه سوپر وینیلون  

بررسی تمامی مدل های ماندانا سلانیک

بررسی تمامی مدل های جودون نخ پنبه  

بررسی ســـــایــــر پارچه‌ها

 

 

 

0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.